نگار باقر

روانشناس بالینی کودک و نوجوان


کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سوابق تحصيلی :

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

سوابق اجرایی:

فعالیت در بخش کودک و نوجوان بیمارستان روانپزشکی رازی

فعالیت در بخش روانشناسی کلینیک توانبخشی و درمانی اسما

فعالیت در بخش روانشناسی کلینیک توانبخشی و درمانی نظام مافی

 

حوزه های تخصصی بالینی:

روان درمانی اختلالات اضطرابی، افسردگی، کنترل تکانه، کنترل دفع، استرس پس از سانحه، نقص توجه/بیش فعالی و …

بازی درمانی کودک-محور

بای درمانی کودک-والد

فرزندپروری و تربیت جنسی

گروه درمانی

آموزش مهارت های اجتماعی، مدیریت استرس، کنترل خشم، تنظیم هیجانی

به دلیل مشکلات پیش آمده در شبکه مخابراتی ساختمان مطب، موقتا هماهنگی های لازم و قطعی شدن وقت رزرو شده را به شماره ۰۹۳۳۴۲۴۴۴۰۰ در واتساپ پیام دهید